IR資料室
決算短信(2023年3月期)

2023年3月期(2022年4月1日 から 2023年3月31日)

決算情報(2023年4月27日発表)
第3四半期情報(2023年1月26日発表)
第2四半期情報(2022年10月27日発表)
第1四半期情報(2022年7月28日発表)